තරුණ Moto3 තරග ධාවක Jason Dupasquier ධාවන පථයේ සිදුවූ දරුණු අනතුරකින් මරණයට පත් වේ.

Back to  News තරුණ Moto3 තරග ධාවක Jason Dupasquier ධාවන පථයේ සිදුවූ දරුණු අනතුරකින් මරණයට පත් වේ. පසුගිය සෙනසුරාදා, එනම් 2021 මැයි මස 29 වන දින ඉතාලියේ මුගෙලෝ ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රික්ස් තරග පථයේ පැවති පෙර පුහුණු තරගයකදී ඉතාමත් දරුණු අනතුරකට ලක් වුනු ස්විස් ජාතික Jason Dupasquier නම් වූ 19 හැවිරිදි තරුණ Moto3 ධාවකයා අද දින, එනම් මැයි මස 30 […]

Teenage Moto3 rider Jason Dupasquier dies after fatal crash at Mugello

Back to  News Teenage Moto3 rider Jason Dupasquier dies after fatal crash at Mugello Swiss Moto3 rider Jason Dupasquier has tragically died aged 19 after fatal crash happened at the end of qualifying for the Italian Grand Prix at Mugello on Saturday. “We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier On behalf of […]